Ring direkt: 0704-242422

Högalidsgatan 52 B, 117 30 Stockholm Visa plats

Min forskning

I min forskning är mitt huvudspår positiv psykologi. Positiv psykologi är en relativ ny gren inom psykologin som fokuserar på mer än att bara bota eller förminska psykiska problem eller besvär. Ett viktigt begrepp inom positiv psykologi är välbefinnande och många forskare studerar hur vi kan höja vårt välbefinnande. I min forskning har jag genomfört kvalitativa intervjuer med elitidrottare för att undersöka vad det är i deras liv som främjar välbefinnande. Resultaten av studien är tänkt att användas för att skapa interventioner med syfte att höja välbefinnande.

Ett annat viktigt begrepp inom positiv psykologi är Resiliens (eng. resilience). Resiliens betyder ungefär motståndskraft eller förmåga att hantera stress, svårigheter eller motgångar. Personer har visat sig ha olika högt resiliens och mycket av tidigare forskning har undersökt vad som skiljer personer med hög och låg reiliens. I dessa studier har man kommit fram till att personer med hög reiliens har fler så kallade “beskyddande faktorer”. Exempel på beskyddande faktorer är positiva nära relationer, optimism och en hög förmåga att förstå sina tankar och känslor. I min forskning har jag skapat olika typer av interventioner som syftar till att höja resiliensen bland deltagarna. Jag testar just nu dessa interventioner i randomiserade experimentella studier.