Ring direkt: 0704-242422

Högalidsgatan 52 B, 117 30 Stockholm Visa plats

Karriärcoaching

Karriärcoaching inriktar sig på ditt professionella liv eller ditt arbetsliv. Karriärcoaching passar exempelvis dig som står vid ett vägskäl. Vilket jobb ska jag välja? Vilken utbildning ska jag hoppa på? Vill jag byta tjänst? Klarar jag av att vara chef? Det passar även dig som vill utvecklas i din ledarroll, upptäcka nya sidor hos dig själv, frigöra din fulla potential, förbättra dina relationer och bli bättre på att fokusera på det för tillfället viktigaste.

Coaching är ett strukturerat arbete med tydliga mål, tidsbestämda handlingsplaner som vi följer upp och utvärderar. Inledningsvis träffas vi 1-3 gånger förutsättningslöst för att du som klient ska få möjligheten att känna på hur det är att arbeta med mig och givetvis för att du ska få beskriva dig själv och dina målsättningar mer ingående. Därefter fattas ett beslut om eventuell fortsatt samarbete.