Ring direkt: 0704-242422

Högalidsgatan 52 B, 117 30 Stockholm Visa plats

Terapi eller psykoterapi riktar sig mot de som upplever sig ha hamnat i en situation som är svår att ta sig ur på egen hand. Ofta handlar det om någon typ av kris som är utlöst av yttre faktorer eller ansträngande livssituationer. Terapi passar även de som hamnat i ett tillstånd där man inte känner igen sig själv och hur man brukar vara. Det kan exempelvis röra sig om nedstämdhet, oro eller ångest.