Ring direkt: 0704-242422

Högalidsgatan 52 B, 117 30 Stockholm Visa plats

Om mig

Jag gick min utbildning till Psykolog vid Umeå Universitet och har sedan examen varit baserad i Stockholm. När jag arbetar med coaching och terapi använder jag en integrativ metod där KBT-metoder kombineras med mer traditionella psykodynamiska inslag. I alla mina kontakter med klienter använder jag dessutom ett positiv psykologi-perspektiv där jag försöker identifiera varje individs styrkor och resurser och sedan undersöka hur de kan få ut mer av dessa.

I kombination med mitt coaching-, och terapeutiska arbete arbetar jag med forskning vid Gymnastik och Idrottshöskolan (GIH). I min forskning har jag fördjupat mig inom positiv psykologi. Mer specifikt har jag undersökt vad för faktorer och beteenden som leder till ökat välbefinnande bland idrottare. För tillfället håller jag på att utforma och testa en positiv psykologi-intervention med syfte att höja individers resiliens. Resiliens kan översättas som motståndskraft eller förmågan att kunna hantera och återkomma från stress, svårigheter eller motgångar.